Veranderen is …

…zinvol, belangrijk, vernieuwend en leuk!
Maar denkt iedereen daar zo over?

Het is geen nieuws dat vernieuwen belangrijk is en steeds belangrijker is geworden. Als organisatie kan je daarin niet achter blijven. Bedrijven die niet vernieuwen, niet mee gaan met de tijd, houden het niet vol.

Zelfs bedrijven die al jaren bestaan, kunnen niet achterover leunen omdat ze voldoende credits hebben opgebouwd. Hoewel bekend is dat veranderen, mee gaan met de tijd, nodig is, ontstaat er regelmatig weerstand als dit onderwerp op tafel komt. Hoe komt dit?

Zoek antwoord op vragen die bij veranderingen ontstaan:

  • Wat doet veranderen met mensen?
  • Waarom vind de een het leuk om nieuwe dingen uit te proberen en de ander totaal niet?
  • Kun je weerstand voorkomen?
  • Waarom heeft de een meer tijd nodig voor verandering dan de ander?
  • Sta je open voor veranderingen als je het zelf niet verzonnen hebt?
  • Betrek je alleen de enthousiaste mensen bij de veranderingen of neem je de terughoudende medewerkers ook mee in het proces/traject?

Door dit soort vragen te beantwoorden, ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokken partijen.

Zodra alle betrokkenen mogen meedenken over de veranderingen en daarin gehoord worden, neemt de weerstand af of is er zelfs helemaal geen spraken van weerstand. Betrokkenheid, waardering en vertrouwen zijn belangrijke elementen bij veranderingsprocessen. Het stimuleert en motiveert om mee te denken en mee te werken.

De tijd dat medewerkers ‘braaf’ deden wat hen werd opgelegd hebben we jaren geleden achter ons gelaten. En gelukkig maar omdat medewerkers meer zijn dan volgers die alleen maar ja knikken omdat het van hen verwacht wordt.

Kortom: Vooraf investeren draagt bij aan een soepeler verloopt van veranderingen. En kan op die manier voor iedereen een positieve ervaring zijn!

Françoise van Hintum
SamenWerken aan Groei!

September 2016

 

Interessant bericht?

Voel je vrij het te delen!